Schuurwoningen Jouw gegevens

Jouw gegevens blijven jouw gegevens!
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als wij voor je werken, maak we aantekeningen over je bedrijf en of jou als persoon op onze computer(s) en op papier, met als doel om ons werk voor jou te kunnen doen. Ook registreren we bijvoorbeeld je contactgegevens. Uiteraard is schuurwoningen.info verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
– website: schuurwoningen.info
– bezoek- / postadres: Raam 300 2801VT Gouda
– telefoonnummer: 06 – 37382545

De persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam, geboortedatum en plaats
– adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
– bankrekeningnummer

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling
– verzenden van mijn nieuwsbrief en bijvoorbeeld een reclamefolder
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Schuurwoningen.info gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

1. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om te zien welke pagina’s van onze site vooral worden bezocht, en waar de bezoekers vandaan komen. Ook kunnen we zien via welke zoektermen men op de site terecht komt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics en alle privacy opties zo veilig en anoniem mogelijk ingesteld, volgens de aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo staan we  Google niet toe om de gegevens bijvoorbeeld te delen met adverteerders. Google Analytics registreert voor ons je IP-adres (geanonimiseerd), type browser en apparaat (mobiel, computer etc.). De Google Analytics gegevens van mijn site kunnen worden alleen ingezien door ons zelf.

2. Cookies
De sites gebruiken geen cookies die persoonlijke gegevens nodig hebben. Schuurwoningen.info gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die onze site gebruikt zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

3. Nieuwsbrief / MailChimp
Je ontvang alleen mijn nieuwsbrief als onze klant bent en/of als je daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. Je hebt je dan zelf aangemeld voor de nieuwsbrief, of aan ons gevraagd om je toe te voegen aan de maillijst. In iedere nieuwsbrief vind je een link om je af te melden als je dat wilt, of je mailadres te wijzigen. Wij versturen de nieuwsbrief via MailChimp, waarmee wij een verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Je mailadres wordt niet aan andere partijen doorgegeven en ook niet door ons gebruikt voor iets anders dan waarvoor je toestemming hebt gegeven. Eens per jaar verwijderen wij alle adressen van de ‘unsubscribed’ lijst die MailChimp bijhoudt.

4. Veilige site
Onze site heeft een SSL-certificaat en maakt dus gebruik van een veilige verbinding. Dat zie je linksboven in je browser in de vorm van een groen slotje en de aanduiding https (in plaats van http). Dit houdt ook in dat de gegevens die je op een aanmeld- of contactformulier invult, versleuteld worden verzonden.

5. Contactformulier
Het contactformulier bevraagt de volgende persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen.

Derde
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De digitale dossiers staan op onze computer en in mijn back-up opslag (niet in de cloud) en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Bewaartermijn
Als wij niet meer voor je werken, verwijderen wij na 3 jaar de aantekeningen uit de dossiers, behalve de gegevens waarvoor een andere wettelijke bewaartermijn geldt. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door schuurwoningen.info.

Tot slot
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Ook als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als je vragen hebt neem dan ook contact met ons op. Dit kun je doen op jeromebrands@schuurwoningen.info.